Team locatie Centrum

 • D. Meinds, tandarts
  Big-registratienummer: 29048473202
  Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
 • R. T. Vollenbruck, tandarts
  Big-registratienummer: 89913339102
 • A. Tzavaras, tandarts
 •  Big-registratienummer:89928307402
 • A. Quintanilla,tandarts
 • Big-registratienummer: 19921731402
 • F.P. Meinds-Slavenburg, mondhygiënist
 • E. van Dalen, tandartsassistente
 • L.M.S. Kramp-van den Berg, preventie-assistente
 • T. Schutter-van Steensel, baliemedewerkster
 • G. Middelhoek, tandartsassistente
 • H. Gelderblom ,tandartsassistente
 • J.Kullik, tandartsassistente               
 • C. van der Ree, tandartsassistente
 • N. Snijders, tandartsassistente en baliemedewerker

Tevens zijn wij een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Daardoor zijn er doorgaans stagiaires tandartsassistent van het Da vinci College en het Zadkine.